Diecezjalne Obchody Dnia Świętości Życia w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie

  

25 marca 2014

 

             „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu

             – każdemu życiu ludzkiemu!”(EV)

 

 

Zbliża się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia, dzień naszej solidarności z życiem, zwłaszcza tym najbardziej zagrożonym, bezbronnym i najsłabszym.

 

         Zapraszamy zatem wiernych Archidiecezji Gdańskiej a w szczególności doradców życia rodzinnego, grupy i wspólnoty obrony życia, ruchy małżeńskie i rodzinne na Mszę św. połączoną z przyjęciem duchowej adopcji dziecka poczętego 
we wtorek, 25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie.

 

Program

17.00 – Konferencja: „Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II”

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (dziękczynienie za każde nowe życie).

18.00 – Msza św. z obrzędem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

Dzień Świętości Życia – 25 marca 2014

 

 

W odpowiedzi na wezwanie Bł. Jana Pawła II zawartego w encyklice Evangelium Vitae, polski Episkopat w 1998 r. ustanowił uroczystość Zwiastowania Pańskiego Dniem Świętości Życia. Wyrazem naszej duszpasterskiej troski o tę świętość i godność ludzkiego życia od samego początku aż do śmierci, niech będzie promowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

Istotą tej adopcji jest objęcie modlitewną opieką wiadomego Bogu dziecka, które jest zagrożone śmiercią, z różnych przyczyn. W dzisiejszych czasach tak wiele kobiet na całym świecie rozważa aborcję z przyczyn ekonomicznych, ze strachu przed trudem wychowania i z powodu braku wsparcia najbliższych w tej trudnej dla nich sytuacji. Zdajemy sobie sprawę jak wielkie spustoszenie duchowe, emocjonalne i psychiczne stanowi aborcja, szczególnie dla matek i jak wielkim złem jest śmierć niewinnego. Od tego nieszczęścia z Bożą pomocą można uchronić wiele istnień ludzkich.

Duchowa adopcja jest wielkim dobrem, także dla samego adoptującego. Może stanowić naukę odpowiedzialności i wartości życia dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, formę przygotowania do małżeństwa i założenia rodziny jako element kursu przedmałżeńskiego. Może duchowo pomóc rodzinom, które przeżyły stratę swojego dziecka w wyniku poronienia oraz stanowić formę zadośćuczynienia lub pokuty dla osób, które współdziałały w aborcji.

       

Duchowa adopcja polega na codziennym odmawianiu w intencji jednego dziecka dziesiątki różańca wraz ze specjalną dodatkową modlitwą przez 9 miesięcy. Ponadto można do tego dodać dowolne praktyki pobożnościowe i ascetyczne w intencji adoptowanego dziecka. W załączeniu przesyłamy liturgiczny obrzęd przyjęcia duchowej adopcji oraz tekst modlitwy do codziennego odmawiania.

        

Wszystkim księżom proboszczom, duszpasterzom i katechetom dziękujemy za podejmowanie dzieła, które jest walką o największą wartość – życie ludzkie.

 

Ks. Jan Uchwat

Prorektor 
Gdańskiego Seminarium Duchownego