17 października w Centrum Pomocowym Caritas obchodziliśmy wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty – patrona lekarzy i całej Służby Zdrowia. Jest to dzień, w którym w sposób szczególny powinniśmy pamiętać o osobach, które są zawsze obecne przy ludziach chorych, a także modlić się w ich intencjach, aby nie brakowało im sił zarówno fizycznych jak i psychicznych w posłudze, jaką pełnią. Dzień św. Łukasza był także wspomnieniem ludzi ubogich, którzy zostali odepchnięci przez społeczeństwo, a także dniem ludzi niewiernych. To ostatnie wspomnienie, łączy się z dzisiejszym patronem, gdyż zanim przystał do św. Pawła, był poganinem. W średniowiecznych czasach, tego dnia odprawiano msze św., na których licznie zbierali się ludzie ubodzy. Modlono się wtedy, w intencji osób niewiernych. W tym uroczystym dniu Dyrekcja naszej placówki zorganizowała pyszny poczęstunek, kawę, herbatę. Pani Dyrektor Anna Kostusik oraz Kierownik podmiotu leczniczego Pani Barbara Kawińska, wręczyła specjalne wyróżnienia dla pracowników, którzy codziennie niosą pomoc i są zaangażowani w pracę z pacjentami Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego. Nagrody otrzymali: Pani Monika Gordelik- pielęgniarka, Pani Patrycja Czajkowska- opiekunka, Pani Martyna Pestka- fizjoterapeutka. Wszystkie nagrodzone Panie pracują z wielką pasją traktując swoją pracę jako powołanie do służby chorym i cierpiącym. Najbliższe ich sercu jest zdrowie i życie ludzkie. Wszyscy pracownicy otrzymali w podziękowaniu bransoletkę wykonaną przez seniorów, uczestników zajęć arteterapeutycznych, w ramach zajęć pracowni terapii zajęciowej. Z okazji Dnia Patrona Służby Zdrowia wszystkim Pracownikom składamy najserdeczniejsze życzenia osobistej satysfakcji w trudnej, ale jakże potrzebnej pracy na rzecz pacjenta, wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, realizacji zawodowej i docenienia Waszej ciężkiej pracy na rzecz niesienia pomocy innym.