W sobotę pracownicy gdańskiej CARITAS odbywali swój doroczny dzień skupienia.

Tegoroczne spotkanie odbyło się na terenie Zakonu Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy w Gdańsku Oliwie. Zaproszenie do prowadzenia dnia skupienia przyjął Ks. Łukasz Białk, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dzień skupienia rozpoczął się od konferencji dotyczącej kwestii dążenia do ŚWIĘTOŚCI
– życie na miarę Boga. Życie Jego życiem. Życie w sposób doskonały! Słowa wygłaszane przez Księdza zapadały głęboko w sercach i umysłach zebranych.

W kolejnym etapie spotkania pracownicy CAG zebrali się Kaplicy, gdzie odmówili modlitwę różańcową oraz w ciszy adorowali Najświętszy Sakrament. Podczas adoracji była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty – by odpowiednio przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej.

Msza św. odprawiana przez Ks. Piotra Brzozowskiego – Zastępcę Dyrektora CAG oraz Ks. Łukasza była okazją do wspólnej modlitwy – podziękowaniem za otrzymywane łaski i prośbą o opiekę Bożą nad dziełami prowadzonymi przez Caritas.