Dzień otwarty świetlicy socjoterapeutycznej „Arka” w ramach obchodów XX–lecia Caritas odbył się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie w piątek 23 kwietnia 2010 r. Naszymi gośćmi byli ks. Krzysztof Sagan i p. Marta Szulc z ramienia Caritas. Urząd Gminy w Żukowie reprezentowali p. Burmistrz Albin Bychowski i Jego zastępca p. Zdzisław Szczęsny, p. Tomasz Belgrau – Kierownik Referatu Społecznego, p. Joanna Piełowska -Inspektor do spraw oświaty oraz p. Mariola Łukaszewicz – Inspektor Pełnomocnik Burmistrza do spraw profilaktyki. Zaproszenie przyjęli również wychowawcy klas naszych wychowanków, pedagog oraz rodzice. Najliczniejszą grupę stanowili oczywiście sami wychowankowie. Po krótkim powitaniu „kilka słów o świetlicy” przedstawiła Karolina z grupy młodzieżowej. „Nikt nie jest samotną wyspą” to inscenizacja zaprezentowana przez świetlicowych recytatorów. Główna część naszego spotkania to prezentacja multimedialna – „Żukowo jakiego nie znamy”. Wstępu dokonał fotoreporter p. Marek Demczuk, współrealizator projektu fotograficznego. Zachwyceni prezentacją przeszliśmy do wystawy najciekawszych zdjęć projektu „ Żukowo jakiego nie znamy”, gdzie każdy z dorosłych mógł oddać swój głos na najlepsze zdjęcie. Tu nastąpiły podziękowania wychowanków dla Pana Burmistrza, Księdza Dyrektora i Kierownika Referatu Społecznego za współfinansowanie przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Gminę Żukowo naszego projektu „Żukowo jakiego nie znamy” oraz Państwa Aldony i Marka Demczuk za pomoc przy jego realizacji. Wszyscy goście otrzymali płytę CD z prezentacją multimedialną oraz folder świetlicy „Arka”. Naszym sponsorom sprezentowaliśmy album „Żukowo jakiego nie znamy” złożony ze zdjęć wykonanych przez dzieci przy realizacji projektu. Przy kawie nastąpiło ogłoszenie wyników głosowania na najlepsze zdjęcie, gdzie bezkonkurencyjna okazała się Emilia Dąbrowska. Gratulujemy!