Wszystkim Mamom

szczęścia, uśmiechu, dużo radości,
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,
samych przyjemnych w życiu zdarzeń!

 

 

…Oraz serdeczne podziękowania za życzenia zaklęte w dźwiękach dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, nauczycielom

 

Małgorzacie Skorupa, Małgorzacie Dubrowińskiej – Egielman,  Joannie Rudnicka oraz uczniom i uczennicom Tomaszowi Anioł, Milenie Zazoniuk, Wiktorowi Grzywacz,  Kornelii Huk, Michałowi Muller, Kindze Hornik, Markowi Puchowskiemu.

 

  

 

 życzą mieszkańcy i pracownicy

 

Centrum Pomcowego Caritas im. Jana Pałwa II