Wczoraj 2.10.2014 w Sopocie gościliśmy przedstawicieli władz Stargardu Szczecińskiego oraz Caritas Szczecińsko – Kamieńskiej zainteresowanych wdrożeniem w swoim mieście modelu „Szkoła Drugiej Szansy”. W gronie gości znaleźli się Rafał Zając – zastępca prezydenta miasta, Dorota Rybarska-Jarosz – dyrektor ROPS, dyrektorzy MOPS i PUP Stargardu Szczecińskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Jan Sawicki – z-ca prezesa zarządu Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz ks. Maciej Szmuc – dyrektor Caritas Szczecińsko-Kamieńskiej wraz z pracownikami.

 

Tematem spotkania była prezentacja wypracowanych praktyk wdrożenia i zastosowania innowacyjnego modelu kształcenia zawodowego i społecznego dla młodzieży w wieku 18-25 lat, która znajduje się poza systemem edukacji i pozostaje bez zatrudnienia pn. „Szkoła Drugiej Szansy”.

 

Spotkanie rozpoczęliśmy od przedstawienia genezy i idei powstania modelu i potrzeby jego realizacji. Następnie prezentowaliśmy realizację projektu w Sopocie, która dzięki współpracy z miastem Sopot prowadzona jest już od połowy 2012 roku. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć miejsce praktycznej nauki młodzieży w Sopocie oraz spotkać się z Jackiem Karnowskim prezydentem Sopotu oraz Małgorzatą Pobłocką odpowiedzialną z ramienia miasta za realizację tego przedsięwzięcia.

Klejonym punktem spotkania  było przedstawienie innego kontekstu realizacji Modelu, jakiem jest projekt „Druga Szansa Gdańska” realizowany w partnerstwie z PUP Gdańsk ze środków PO KL. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Partnera, którzy przedstawili realizację projektu ze swojej  perspektywy.  

Spotkanie uwieńczone było wystąpieniem Joanny Bogdziewicz-Wróblewskiej z WUP Gdańsk, która mówiła o możliwościach finansowania działań tego typu w ramach nowego programowania.