W  ramach obchodów XX-lecia Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Łapinie zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy Kolbudy. Słowami przewodnimi konkursu były „Dzieła Milości”.Jury składające się z Dyrekcji Szkół przyznały następujące miejsca: I miejsce otrzymały Iwona Sobolewska i Zuzanna Bielewicz, II miejsce Natalia Sekieta i Julia Sekieta , III miejsce Dawid Lewandowski. Wyróżnienie otrzymali: Leszek Sikora, Natalia Korzenecka,Wiktor Chabres, Natalia Ślozowska,Paulina Sklodowska i Marta Sikora. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody.

Wszystkim dziękujemy za  udział w konkursie.