Caritas Archidiecezji Gdańskiej dziękuje wszystkim gościom za uczestnictwo w Konferencji „Czas na Młodzież – Pomorskie rozwiązania dla polityki młodzieżowej”, która odbyła się dnia 29.11.2012 r. w Filharmonii Bałtyckiej.

Składamy serdeczne podziękowania panu Marszałkowi  – Wiesławowi Byczkowskiemu za aktywny udział w Konferencji.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom panelu dyskusyjnego, którego tematem była istota współpracy trójsektorowej na rzecz wprowadzania młodzieży na rynek pracy: p. Monice Gawron (Naczelnik Wydziału Zarządzania, Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), p. Iwonie Guzowskiej (Poseł na Sejm RP), p. Joannie Witkowskiej  (Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski), p. Michałowi Bruskiemu  (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ds. Rynku Pracy), p. Irenie Muszkiewicz – Herok (Prezes Fundacji Gospodarczej w Gdyni), p. Małgorzacie Pobłockiej (pełnomocnik Prezydenta m. Sopotu ds. uzależnień), p. Andrzejowi Stępnikowskiemu (Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego) oraz p. Zbigniewowi Babiarz-Zych (Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Starostwo Powiatu Słupskiego). Panel ten był niezwykle istotny dla projektu „Druga Szansa”. Mamy nadzieję, iż temat ten będzie coraz częściej podejmowany ze względu na istniejące potrzeby wspierania młodych osób.

Jesteśmy wdzięczni za tak liczne zainteresowanie osób reprezentujących różne podmioty. Mamy nadzieję, iż Konferencja „Czas na Młodzież” przyczyni się do podejmowania wielu innowacyjnych działań skierowanych do młodzieży. 

Z radością informujemy, iż Konferencja otrzymała najwyższe oceny, zarówno od strony organizacyjnej, jak i merytorycznej. Dziękujemy za wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom oraz instytucjom, które wsparły Konferencję:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Stowarzyszenie Morena

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”

Europe Direct Gdańsk

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji