W zeszłym tygodniu naszą placówkę odwiedziły dzieci ze ZKPiG z Kolbud. Uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się nasza placówka i jaki cel działania przyświeca Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Podczas wspólnych zajęć dzieci uczyły się współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Nasi podopieczni w tym dniu pełnili rolę nauczycieli co było dla Nich ogromnym wyróżnieniem.