Kolejne zadanie publiczne wspierane było przez zarząd Powiatu Wejherowskiego w zakresie rehabilitacji, promowania aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych. Miejscem wykonywania zadania była Jastrzębia Góra – ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy.

Cel zadania i rezultaty  zostały osiągnięte.

Zajęcia rekreacyjne polegały na usprawnianiu różnych dyscyplin sportowych w celu czynnego wypoczynku. Integracja w środowisku lokalnym promowała aktywność w ścisłym związku z przyrodą nadmorską.