We wtorek 23 lutego br. odbyło się już dwunaste z cyklu spotkań eksperckich dla najbliższego otoczenia uczestników projektu „Oni na rynku pracy”. Spotkanie poprowadził pan Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego oddziału PFRON. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat dofinansowań oferowanych dla osób niepełnosprawnych. Na spotkaniu poruszono takie tematy jak: zmiany w rozporządzeniu w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowania do nauki, formy pomocy z jakich mogą korzystać osoby niepełnosprawne chcące założyć własną działalność gospodarczą. Prelegent przedstawił także charakterystykę programów: Komputer dla Homera, Pegaz, Student 2 itp. Pan Dyrektor zapewnił uczestników spotkania, że w razie jakichkolwiek pytań każdy może zwrócić się po poradę i pomoc do Pomorskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.