Drugie spotkanie Partnerstwa Regionalnego w ramach projektu „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” odbyło się 26-27.07.2016 r. w Bolszewie.

Przedstawiciele instytucji jakie włączyły się w projekt przez dwa dni pracowali nad rekomendacjami dla osób młodych  znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji zawodowej i życiowej w tym grupy z tzn. kategorii NEET. Zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli w warsztatach i chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami co pozwoliło zbudować pierwsze rekomendacje. Kolejne już trzecie spotkanie partnerstwa regionalnego odbędzie się w terminie 23-24.08.2016 r. w Starej Kiszewie.

Serdecznie zapraszamy!