W dniach 24-26 sierpnia realizatorzy projektu „Druga szansa” wraz z ekspertami uczestniczyli w zorganizowanej przez duńskich partnerów wizycie studyjnej w Kopenhadze. Program wizyty przygotowany przez ekspertów z Kobenhavns Kommunes Undgomsskole obejmował liczne wizyty w kopenhaskich placówkach kształcenia dla młodych ludzi, którzy wypadli z systemu edukacji formalnej. Podczas spotkań z pracownikami poszczególnych szkół mieliśmy okazję poznać metody pracy wykorzystywane przez Duńczyków, porozmawiać na temat sposobów motywowania młodzieży a także zastanowić się wspólnie z duńskimi ekspertami, czym powinna wyróżniać się osoba pełniąca rolę coacha. Te kluczowe dla nas kwestie stanowiły główny temat wszystkich spotkań.

Trzy dni upłynęły bardzo szybko.  Dzięki Kimowi Brynna i Birgitte Bojko z Kobenhavns Kommunes Ungdomsskole, którzy przygotowali program wizyty i towarzyszyli nam podczas całego pobytu a także  licznym ekspertom, jakich mieliśmy okazję poznać w trakcie wizyt w duńskich placówkach – wróciliśmy do Polski pełni wrażeń i pomysłów. Zdobytą wiedzę i przywiezione inspiracje planujemy teraz wykorzystać przy opracowywaniu zindywidualizowanego modelu kształcenia zawodowego dla młodzieży.

Projekt ‘Druga szansa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.