Mija drugi tydzień pracy coachy w projekcie „Druga szansa”. Ekipa działa bardzo sprawnie i nie szczędzi wysiłku na poszukiwanie młodych Uczestników projektu. Nawiązano współpracę z trójmiejskimi szkołami, placówkami socjoterapeutycznymi, opiekuńczo-wychowawczymi, OHP, MOPS w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, Domem Samotnej Matki w Matemblewie, kuratorami. W większości przypadków spotkaliśmy się z ogromną przychylnością i zrozumieniem, dlatego z wielkim optymizmem patrzymy w przyszłość. Przed nami wspólne spotkanie z kandydatami oraz kolejne rozmowy indywidualne.