Caritas Archidiecezji Gdańskiej od września 2013 r. realizuje projekt „Druga Szansa Gdańska”, którego głównym celem jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego 20 osób pozostających nie tylko bez pracy, ale także będących w trudnej sytuacji życiowej. Naszym partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia jest Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.