Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 czerwca 2010 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Druga szansa”.

To nasza kolejna inicjatywa realizowana w ramach PO KL.

Tym razem inspiracją do działania był dla nas niepokojąco wysoki poziom bezrobocia wśród młodych ludzi oraz brak efektywnego i dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy systemu kształcenia zawodowego osób mających trudności w uczeniu się.

W ramach projektu wspólnie z Gminą Miasta Sopot oraz Kobenhavns Kommunes Ungdomsskole z Danii będziemy pracowali nad stworzeniem nowego innowacyjnego modelu kształcenia zawodowego dla młodzieży w wieku 18-25 lat, która wypadła z systemu edukacji i pozostaje bez zatrudnienia ze względu na brak odpowiedniego przygotowania zawodowego.  

 

Mamy nadzieję, że dzięki współpracy zespołu ekspertów uda nam się opracować model alternatywnej metody kształcenia dostosowany do potrzeb i możliwości młodych ludzi, którzy na skutek różnych sytuacji musieli przerwać naukę i obecnie – ze względu na brak kwalifikacji zawodowych – mają nikłe szanse na znalezienie zatrudnienia.  My tą szansę chcemy im dać, bo wiemy, że każdy zasługuje na „drugą szansę”…

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.