W dniach 16 i 18 lutego siedmioro podopiecznych WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas w Gdyni uczestniczy w szkoleniu w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej w Gdyni, przy ul. Witomińskiej. Temat  spotkania to „Droga do aktywności zawodowej”.Szkolenie to pozwoli określić uczestnikom ich predyspozycje  zawodowe, poznać swoj mocne strony i odnaleźć się w środowisku pracy przy wsparciu doradcy zawodowego. Zajęcia indywidualne pozwolą na zdobycie lub utrwalenie umiejętności poligraficznych co będzie dodatkowym atutem na rynku pracy.