W Dniu Matki, 26 maja odbyło się uroczyste nadanie imienia Błogosławionego Gwidona z Montepellier Domowi Samotnej Matki Caritas w Gdańsku Matemblewie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Prałat Andrzej Penke. Po Mszy wszyscy zgromadzeni pomodlili się u stóp figury Matki Bożej Matemblewskiej, po czym udaliśmy się do Domu Pielgrzyma na przedstawienie o Bł. Gwidonie przygotowanym przez mieszkanki domu. Po przedstawieniu nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Część kulinarna – piknik odbyła się pod gołym niebem…