W listopadzie rozpoczęliśmy realizację ostatniego z trzech modułów szkoleń dla Uczestniczek projektu FURTKA do nowych możliwości. Moduł Inkubator Przedsiębiorczości ma na celu wypracowanie wśród Uczestniczek postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie ich do tworzenia i zarządzania małą firmą lub spółdzielnią socjalną.
W zakres tematyczny proponowanych szkoleń wchodzi m.in.: zakładanie działalności gospodarczej, obsługa klienta, prawo pracy , marketing w firmie, formy finansowania małych przedsiębiorstw i rachunkowość w małej firmie.
Szkolenia grupowe uzupełniane są usługami doradczymi świadczonymi indywidualnie. Już od stycznia pojawi się możliwość skorzystania z doradztwa biznesowego przez te z Uczestniczek, które zastanawiają się nad rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Będzie to okazja do dopracowania założeń strategicznych i marketingowych planowanej działalności oraz opracowanie biznesplanu. W trakcie spotkań z doradcą Uczestniczki będą mogły także uzyskać dodatkowe informacje na temat administracyjno – prawnych aspektów działalności gospodarczej oraz z zarządzania mikroprzedsiębiorstwem (z dziedziny prawa, marketingu, finansów, podatków i innych).

Dla osób poszukujących zatrudnienia i przygotowujących się do wejścia na rynek pracy świadczone będą usługi doradztwa zawodowego.

Cykl zajęć z przedsiębiorczości otworzyło szkolenie na temat zakładania działalności gospodarczej. Uczestniczki poznały podstawowe formy prawne i formalności związane z zakładaniem mikrofirmy, uzyskały wiedzę na temat podstawowych form opodatkowania, uczyły się wypełniania dokumentów rejestracyjnych, poznały także schemat zakładania własnej działalności gospodarczej. Moduł Inkubatora Przedsiębiorczości dopełniają szkolenia dotyczące spółdzielczości socjalnej.

By |2008-11-23T09:43:00+01:00niedziela, 23 listopada 2008|Aktualności|