Zapraszamy na małą wycieczkę korytarzami naszego Centrum Pomocowego Caritas przy ul. Fromborskiej.