Wróciliśmy właśnie z Warzenka ze spotkania dla członków Parafialnych Zespołów Caritas. W spotkaniu wzięły udział 74 osoby z 25 róznych parafii. Tegoroczny wyjazd połączony był ze szkoleniem z zakresu pomocy osobom uzaleznionym i współuzależnionym. Trudny, ale bardzo ważny dla nas temat, ponieważ na co dzień w naszych działaniach stykamy się z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym. W to trudne zagadnienie wprowadzali nas Ks. Bogdan Głodowski oraz Ks. Karol Wnuk, którzy od lat pracują z ludźmi uzależnionymi i współuzależnionymi. Ogromnie dziękujemy im za poświęcony czas i otwartość w dzieleniu się swoim cennym doświadczeniem. Dziękujemy również Justynie, która odważyła się opowiedzieć nam swoja historię.

Szkolenie połączone było z warsztatami, podczas których uczestnicy uczyli się prowadzenia rozmów z osobami uzależnionymi – tak, aby nie dać się zmanipulować, ale postarać się naprawdę im pomóc. Wszyscy podeszli do tego zadania z dużym przejęciem i zaangażowaniem.

 

Jak zawsze podczas naszego dwudniowego spotkania nie zabrakło czasu na integrację. W związku z tym, że wszyscy lubimy śpiewać, postanowiliśmy zorganizować mały turniej „piosenek z hasłem”. Zabawa była świetna, a poszczególne drużyny prześcigały się w pomysłach – nie poprzestając na samym śpiewaniu, ale również tworząc do teksów swoje układy choreograficzne.

 

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas!

 

I pamiętajcie, że prawdziwa miłość nieraz musi być twarda.