Ostatni weekend w Warzenku należał do członków Parafialnych Zespołów Caritas! W tym roku na naszym spotkaniu pojawiła się rekordowa liczba uczestników a to pewnie za sprawą m.in. tematu tegorocznego szkolenia – czyli spotkania z pracownikiem socjalnym oraz szkolenia dot. organizacji festynów. Ale zacznijmy od początku…

 

Spotkanie rozpoczęliśmy w piątek późnym popołudniem. Szkolenie dotyczące pracy socjalnej poprowadziła Pani Ewa Szczepaniak – kierownik Centrum Pracy Socjalnej nr 7 we Wrzeszczu.

Temat szkolenia spotkał się z dużym zainteresowaniem. Pytań było tyle, że dwugodzinne spotkanie znacznie się przedłużyło i trwało by pewnie jeszcze dłużej, gdyby nie późna godzina i czekająca na nas kolacja.

Serdecznie dziękujemy Pani Ewie za poświęcony czas oraz chęć i otwartość w dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wieczorem – już zgodnie z tradycją – zebraliśmy się na wspólnym śpiewaniu przy kawie i herbacie.

 

Drugi dzień rozpoczęliśmy od udziału we Mszy Św. Potem po pysznym śniadaniu zabraliśmy się do intensywnej pracy. Warsztaty na temat organizacji festynów poprowadził Ksiądz Piotr. Uczestnicy podzieleni na siedem grup wspólnie zastanawiali się, co jest ważne przy podejmowaniu tego rodzaju przedsięwzięć. Swoje pomysły zapisywali na kartkach, a następnie prezentowali je pozostałym uczestnikom. Praca w grupach, a potem prezentacja wyników na forum była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy członkami PZC.

 

Te dwa dni minęły nam bardzo szybko. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za wspólnie spędzony czas! I już teraz zapraszamy za rok!