Kwiecień to czas, kiedy szczególnie wspieramy hospicja, ofiarujemy wielki dar serca.

            Nasz Dom, a tym samym nasi mieszkańcy i pracownicy włączamy się w tę piękną ideę, wspomagając Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa.

            W tym roku zorganizowaliśmy kiermasz prac seniorów z terapii zajęciowej, a zebrane pieniążki przeznaczyliśmy na rzecz hospicjum. Nasza mieszkanka, Pani Maria Poćwiardowska mierzyła ciśnienie krwi wszystkim odwiedzającym nasz Dom, częstowaliśmy maślanymi ciasteczkami upieczonymi przez naszą kucharkę Panią Anię oraz rozdawaliśmy żonkile – znak jedności i solidarności ludzi zdrowych z chorymi.

            Dziękujemy serdecznie wszystkim przyjaciołom Naszego Domu, mieszkańcom i pracownikom, którzy otworzyli swoje serca na potrzeby osób przebywających w hospicjum św. Józefa.