Kilka godzin temu pożegnaliśmy kopię Figury Matki Bożej z Lourdes, która była z nami od wczoraj. Pożegnania są tak trudne…….

To , co się zadziało przez ten okres  trudno ująć w słowa. Jedno jest pewne, że to był dla nas wszystkich czas błogosławiony. Czas  w którym  każdy z nas poprzez osobistą adorację, poprzez udział we  Mszach św i innych modlitewnych  nabożeństwach mógł  się przytulić do serca Matki , do serca, które  tak  cierpliwie wysłuchało  naszych skarg, żali, tęsknot i nadziei. Do serca, które pocieszyło zasmuconych i wlało nadzieję strapionym.

 Okres nawiedzenia figury Matki Boskiej był również  czasem w którym mogliśmy podziękować za  wszystko czego  doświadczamy na co dzień.

 Dziękujemy za Dar Nawiedzenia naszego domu i ofiarujemy się Matko Twojej opiece.