Podczas kolejnej pogadanki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej w dniu 9 marca na temat – cukrzyca raz jeszcze, rozmawiano o niebezpiecznych objawach wysokiego i niskiego poziomu cukru we krwi.
A konkretnie  objawach  hyperglikemi oraz hipoglikemii. Jak rozpoznać niepokojące objawy i im szybko zaradzić oraz zgłosić lekarzowi. Mówiono również o regularnych pomiarach glikemii i prowadzeniu dzienniczka pacjenta chorego na cukrzycę.