Wielki finał akcji charytatywnej

„Zbieramy środki higieniczne dla bezdomnych na święta”

w CKZiU nr 1 w Gdańsku

     Uczniowie wszystkich oddziałów  naszej szkoły młodzieżowej mają serca  o nieskończonej pojemności. Taki wniosek można sformułować po ogólnoszkolnej imprezie, która miała miejsce 6 grudnia 2017 roku  na 3. godz. lekcyjnej w auli szkoły. Data symboliczna, bo w tym dniu wszyscy mogliśmy poczuć się Mikołajami. Przez ponad dwa miesiące trwała zbiórka darów na rzecz nieradzących sobie z trudami dnia codziennego, na rzecz bezdomnych. Ślepy los  na drodze losowania każdej z klas przydzielił inny asortyment środków higienicznych i czyszczących, bez których nie może się obejść żaden człowiek, bez względu na to, czy ma stałe miejsce zamieszkania, czy tylko czasowe, czy też nie ma gdzie mieszkać.

     Święta w godnej oprawie będą mogli spędzić adresaci naszej akcji, gdyż jej finał przeszedł nawet oczekiwania organizatorów: Szkolnego Koła Caritas pod opieką ks. Adama Matrasa oraz polonistki Violetty Jaworskiej. Sama impreza wolontariatu przebiegła w niezwykle wzruszającej atmosferze i odbywała się w następującym porządku:

1. Przedstawiliśmy publicznie członków SKC.

2. Pokazaliśmy wraz z rzeczową analizą prezentację na temat przyczyn i rodzajów bezdomności autorstwa Jakuba Knitera z klasy I Tc.

3. Ks. Adam Matras urokliwie i z właściwą sobie kulturą słowa wypływającą z jego wrażliwości naświetlił problem tzw. bezdomności naszych czasów oraz pokazał, jak można pomagać tym, którzy o tę pomoc często wcale nie proszą.

4. Wyłoniliśmy jury, które w formule konkursowej imprezy miało rozstrzygnąć, która klasa zebrała najwięcej darów i w stosownej formie je przedstawiła zebranym w auli uczniom.

5 Uczniowie wszystkich klas – w grupie lub reprezentacji – wychodzili na środek sali, by wraz z kilkoma słowami podzielić się tym, co zebrali. Często prezentacjom towarzyszyły zabawne dialogi z prowadzącą imprezę Violettą Jaworską. Wśród klas, które zapadły w pamięć swoimi pomysłami i ofiarnością, należy wymienić klasy:

 I Tc  – która widowiskowo pokazała środki do czyszczenia jamy ustnej,

II Tc –  która użyła specjalnego wózka, by zmieścić w nim swe dary serca,

III M – której przedstawiciel – Tomasz Zimny – wygłosił poruszającą mowę o różnorodności kosmetyków do golenia, które nie będą wywoływać reakcji alergicznej u przyszłych użytkowników,

III S – tu duża zasługa Mirosława Stebnickiego, który śmiało zaprezentował zebrane przez klasę ( w większości żeńską) środki do higieny intymnej

I S – która wniosła artystycznie zapakowane dary wraz z życzeniami świątecznymi dla bezdomnych od każdego ucznia tej klasy.

     Jury nie wybrało zwycięzcy, gdyż w ocenie jego członków każdy dar zasługuje na pierwsze miejsce.

      Imprezę  zakończono – a jakże – sesją fotograficzną.

    Na koniec specjalne podziękowania dla wszystkich wolontariuszy, a zwłaszcza dla chłopców z III MK oraz dziewcząt z I Tc, które pięknie podołały zadaniu  zapowiadania klas i przygotowały cytaty o potrzebie pomagania.

     Następną zbiórkę zapowiadamy na przyszły semestr. Pomagajmy, bo tylko tak możemy udowodnić, że jesteśmy ludźmi!

 

Materiał opracowała

Violetta Jaworska