Pola Nadziei to coroczna kampania, której celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby hospicjów oraz szerzenie idei hospicyjnej w społeczeństwie. Akcja składa się z dwóch etapów: jesiennego sadzenia cebulek kwiatów oraz wiosennego, w trakcie którego zerwane żonkile wręczą się wszystkim, którzy wspomogą finansowo kwestujące hospicja.

Po raz drugi na Pomorzu do kampanii przystąpiły hospicja z Gdańska, Sopotu, Gdyni i Pucka. Jako miejsce tegorocznego otwarcia wielkiej akcji na Pomorzu wybrano Gdynię, której Hospicjum im. św. Wawrzyńca obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. 7 października, po Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem bpa Ryszarda Kasyny, w gdyńskim kościele pw. Najświętszej Maryi Panny odbyło się symboliczne sadzenie żonkilowych cebulek -– nieodłącznych atrybutów hospicyjnej wiosny.

W uroczystości wzięli udział prezydenci miast oraz przedstawiciele hospicjów – inicjatorów (Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni, Dom Hospicyjny im. św. Józefa oraz Hospicjum im. św. Faustyny w Sopocie, Hospicjum pod wezwaniem Ojca Pio w Pucku), Fundacji Hospicyjnej i Caritas Archidiecezji Gdańskiej, a także wolontariusze i przyjaciele idei hospicyjnej.

 

Kampania „Pola nadziei na Pomorzu” to czas, w którym powinniśmy zwracać szczególna uwagę na Człowieka. To próba znalezienia pomostu między dwoma biegunami życia. Po jednej stronie możemy spotkać człowieka słabego, chorego, czasami osamotnionego i przygniecionego ciężarem życia. Z drugiej, stoi człowiek silny, pełen energii, marzeń i niezrealizowanych planów życiowych.

 

„Pola nadziei…” mogą i powinny stać pomostem i przestrzenią do zagospodarowania przez każdego, kto jest w drodze. Każdy, kto włącza się w tę kampanię może znaleźć swoje miejsce na tym pomoście, angażując swoje siły, czas i umiejętności w działania na rzecz hospicjów.

My ze swoje strony zapewniamy, że ktokolwiek próbował znaleźć swoje miejsce w tej drodze, nie zawiedzie się. Trzeba tylko spróbować.

Pola nadziei… nie mogą skończyć się tylko na posadzeniu cebulek żonkili i zebraniu na wiosnę plonów.

Pola nadziei …to odkrywanie prawdy o życiu.