Centrum Pomocowe Caritas im. św. Ojca Pio

ogłasza nabór na stanowisko:

Opiekun/ka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Miejsce pracy: Centrum Pomocowe CARITAS im. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8

O Kandydacie:

 • posiada predyspozycje do pracy w roli opiekuna i dobry stan zdrowia
 • ma przynajmniej minimalne doświadczenie w opiece nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi i/lub uprawnienia do pracy na stanowisku opiekuna medycznego
 • posiada umiejętność pracy w zespole
 • jest osobą życzliwą, kulturalną, cierpliwą, opanowaną, odpowiedzialną, sumienną, dyspozycyjną, konsekwentną i odporną na stres
 • dobrze radzi sobie w sytuacjach związanych z cierpieniem i śmiercią

Nasza oferta:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
 • zdobycie doświadczenia w pracy w warunkach dużego podmiotu leczniczego

Zadania na stanowisku to przede wszystkim:

 • świadczenie osobom starszym usług opiekuńczo – wspierających na oddziałach ZOL
 • współpraca z zespołem terapeutycznym w przebiegu realizacji opieki i rehabilitacji nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
 • organizowanie pracy na własnym stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • stała współpraca z zespołem medycznym i dyrektorem.

Zapraszamy do składania aplikacji drogą elektroniczną na adres: centrumpio@caritas.gda.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

W treści mail’ a lub w aplikacji prosimy załączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko opiekuna zgodnie z ogłoszeniem z dnia 31.01.2020r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).