Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie kierunkowe,
•    umiejętność dobrej organizacji pracy,
•    umiejętność pracy w zespole,

Zakres obowiązków:
•    planowanie i organizacja: jadłospisów, przygotowywania posiłków, spożywania posiłków, sprzątania po posiłkach, sprzątania i porządkowania kuchni;
•    przygotowanie posiłków z uwzględnianiem indywidualnych potrzeb żywnościowych pacjentów, w oparciu o diety zalecane przez lekarzy, zgodnie z technologią żywienia i sztuką kulinarną;
•    Nadzór nad pracą pozostałego personelu kuchennego w zakresie koordynacji działań i jakości pracy.
•    Prowadzenie i bieżący nadzór nad procedurami i dokumentacją związanymi HACCP.
 
Wymagania dodatkowe:
•    specjalizacja z psychologii klinicznej,
•    doświadczenie w pracy z osobami chorymi i ich rodzinami
 
Warunki pracy:
•    forma umowy: umowa o pracę
•    wymiar czasu pracy: 1 etat,
•    tryb zmianowy:  od 7.00 do 18.00 (11h), w trybie 2 dni pracy dwa dni przerwy
•    termin rozpoczęcia pracy: od zaraz,
•    miejsce wykonywania świadczeń: Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio Gdynia, ul. Jęczmienna 8,

 Kontakt:

Kontakt:
Osoby zainteresowane pracą i spełniające kryteria prosimy o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: centrum.o.pio@caritas.pl z dopiskiem „Kucharz”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.