Przedstawiciele naszej placówki, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej z okazji Światowego Dnia Chorego, która odbyła się w  Katedrze Oliwskiej.

      Wśród ważnych punktów uroczystości, znalazły się takie jak: poświecenie sztandaru Caritas, pożegnanie peregrynującej figury Matki Boskiej z Lourdes, oraz modlitwa za chorych, którą odczytywali również przedstawiciele naszej placówki.

       Inspirowani pomocą Boga i wspólnej modlitwy wróciliśmy do miejsca pracy i naszego wspólnego domu, z motywacją do kontynuowania pracy w naszym kierunku pomocy i wspierania ludzi.