Po raz kolejny, tym razem w związku z akcją SZKOLNE OŁÓWKI CARITAS,mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony Grupy Carrefour – naszego partnera w
ramach programu stypendialnego SKRZYDŁA.
Dzięki uprzejmości dyrektorów hipermarketów Carrefour z Galerii Bałtyckiej
a także Carrefour na Morenie wolontariusze Szkolnych Kół Caritas wraz z
wolontariuszami Centrum zbierali przybory szkolne.
Dzięki wspólnym wysiłkom mogliśmy przygotować 532 wyprawki szkolne a nie
jest to jeszcze liczba ostateczna gdyż zgodnie z zapowiedziom akcja SZKOLNE
OŁÓWKI CARITAS 2008 kończy się 15 września.
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.