Caritas Archidiecezji Gdańskiej

CENTRUM POMOCOWE CARITAS

im. Jana Pawła II ul. Fromborska 24, Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko: Pielęgniarka/ Ratownik medyczny

w Domu Pomocy Społecznej

 

WYMAGANIA:

– wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu

– umiejętność organizacji pracy  własnej

– umiejętność pracy w zespole                                                                           

– punktualność, rzetelność, odpowiedzialność

– wysoka kultura osobista

– życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do osób starszych

 2. Zakres obowiązków

pomoc w stanach zagrożenia życia,

– wykonywanie czynności pielęgniarskich: podaż leków, zmiana opatrunków, pomiar wagi, pomiar glikemii, podaż insuliny, pomiar ciśnienia krwi, pobieranie krwi, prowadzenie dokumentacji medycznej, inne prace zlecone przez przełożoną

3. Oferujemy

– elastyczne godziny pracy

– pracę w pełnym wymiarze godzin

 

Kontakt: centrumjp2@caritas.gda.pl

Telefon: 58 511 35 04

 

 Kontakt:

Kontakt: centrumjp2@caritas.gda.pl

Telefon: 58 511 35 04

 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”