Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obchodził 10 września 25-lecie istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczystość, podczas której nagrodzono dwie instytucje: Caritas Archidiecezji Gdańskiejw uznaniu za umiejętne łączenie troski o ludzi i środowisko, inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania kreatywnych działań prośrodowiskowych, realizacje misji ekologicznej w edukacji, krzewienie wartości sprzyjających ochronie wspólnego dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego”.

A także: Stację Morską Uniwersytetu Gdańskiego, za wybitny dorobek naukowo-badawczy
i nieocenioną działalność edukacyjną, przyczyniające się do ochrony walorów Morza Bałtyckiego

Nagrodę dla osobowości proekologicznej przyznano Grażynie Sadowskiej pracującej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym natomiast dziennikarz Radia Gdańsk Włodzimierz Raszkiewicz odebrał nagrodę dla proekologicznego dziennikarza

W uroczystości uczestniczył również ks. Krzysztof Sroka, z-ca dyrektora Caritas Polska. 

 

Informacja o wydarzeniu: https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/82399-wlodzimierz-raszkiewicz-z-radia-gdansk-otrzymal-nagrode-proekologiznego-dziennikarza-25-lecia-wfosigw-w-gdansku/82399-wlodzimierz-raszkiewicz-z-radia-gdansk-otrzymal-nagrode-proekologiznego-dziennikarza-25-lecia-wfosigw-w-gdansku