Caritas Archidiecezji Gdańskiej

poszukuje Wykonawcy/ów w charakterze trenerów SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej) do realizacji zadań na rzecz projektu„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”

w ramach poddziałania 6.3.1 RPO WP 2014-2020

 POBIERZ : ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

 

 

Złożone oferty:

Lp

Nazwa Wykonawcy

1

VII-część

Business Coaching Maria Wilczyńska

Raciborsko 294

32-020 Wieliczka

2

I,II,III, VII część

Aleksandra Szewczyk Inicjatywa Rozwoju

ul. Pasteura 7

80-215 Gdańsk

3

II,III, VI,VII część

Alicja Gotowczyc

ul. Króla Jana Kazimierza 14/6

81-743 Sopot

4

VI, VII część

Acropolis Consultancy Eliza Wójcik

ul. Kaliska 8a/6

80-180 Gdańsk

Dzień dobry
Poniżej tabela z wynikami zapytania ofertowego.

Lp.

Wykaz ofert które wpłynęły

Data wpływu oferty

Czy oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu?

I część

II część

III część

IV część

V część

VI część

VII część

 

1

Acropolis Consultancy

 

VII część-97,67pkt

 

2

Business Coaching

 

VI część-61,67 pkt

VII część-62 pkt

 

3

Alicja Gotowczyc

 

I część 80 pkt

II część 96,33 pkt

III część 96,33 pkt

VI część 96,33 pkt

VII część-83,47 pkt

 

4

 Inicjatywa Rozwoju

 

I część 74,67 pkt

II część 77,67 pkt

III część 77,67 pkt

VII część-70,33 pkt

 

 Kontakt:

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 58 555 78 78

FAX: 58 551 57 46

gdansk@caritas.pl

www.gdansk.caritas.pl