Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje eksperta w zakresie oceny wypracowanych rekomendacji w ramach projektu „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekomendacje:

– poprawią docieranie do osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej  sytuacji życiowej i zawodowej, które są poza rejestrami PSZ

– określą propozycję działań kierowanych do tychże osób

– sformułują kryteria wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych, na szczeblach lokalnych i regionalnych 

Wymagania, osoby:

– znające specyfikę rynku pracy,

– mające doświadczenie w pracy z osobami młodymi (15-29) w tym grupy NEET,

 

 

 Kontakt:

Dokumenty aplikacyjne proszę wysłać na adres:blost@caritas.pl.

 

Zastrzegamy sobie, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.