Caritas Archidiecezji Gdańskiej

poszukuje dostawcy traktorka ogrodowego.

 Dokument: POBIERZ 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 11.09.2018 na zakup traktorka ogrodowego informuję, iż Zamawiający na podstawie zapisów zapytania ofertowego tj. „Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny” rezygnuje z realizacji zamówienia.

 Kontakt:

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 58 555 78 78

FAX: 58 551 57 46

gdansk@caritas.pl

www.gdansk.caritas.pl