ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- pobierz 

 

Wyniki:

Lp.

Wykaz ofert które wpłynęły

Data wpływu oferty

Czy oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu?

 

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do kryteriów oceny i sposób przyznawania punktacji wykonawcom za spełnienie danego kryterium

 

1

Hein sp. z o.o.

Miszewko, Ul. Gdyńska 92

80-297 Banino

05.10.2018

Tak

Cena: 29 500,00 zł brutto

Liczba uzyskanych punktów -94,58 %

2

Ogród-Service sp. j . Godek&Godek

Ul.Kołobrzeska 34A,

10-432 Olsztyn

12.10.2018

Godz. 8.48

Tak

Cena: 27 900,00 zł brutto

Liczba uzyskanych punktów – 100%

„Zamawiający rezygnuje z zakupu traktorka ogrodowego”

 Kontakt:

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 58 555 78 78

FAX: 58 551 57 46

gdansk@caritas.gda.pl

www.gdansk.caritas.pl