Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza rekrutację na stanowisko hipoterapeuty w projekcie „Kierunek Samodzielność”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.    

Celem projektu  jest  nabycie, zwiększenie i podtrzymanie samodzielności oraz rozwój osobisty 102 osób niepełnosprawnych z terenu woj. Pomorskiego poprzez różne formy rehabilitacji. Cele szczegółowe to: wzrost samodzielności, samooceny i umiejętności społecznych; przełamywanie barier uzależniających osoby niepełnosprawne od osób trzecich; zwiększenie sprawności psycho-fizycznej.

Charakter pracy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno prawną w okresie od 02.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

Miejsce wykonywania pracy:

– Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki, Trąbki Wielkie ul. Pasteura 1

– Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole 36

-Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Placówka pomocowa w Łapinie ul. Sienkiewicza 50

Liczba godzin zajęć 902 h

Wymagania stawiane zleceniobiorcy:

Adekwatne do prowadzonych zajęć: instruktor hipoterapii; osoba z min. 2 letnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Prosimy o podanie kwoty oczekiwanego wynagrodzenia brutto w przeliczeniu na 1 godzinę.

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie CV oraz wszelkich zapytań na adres:gdansk@caritas.pl lub telefonicznie 58 555 78 78.  Do dokumentów należy załączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, celem informacji o dopełnieniu formalności związanych z dalszym przebiegiem rekrutacji.

 Kontakt:

gdansk@caritas.pl

 

 Kontakt:

gdansk@caritas.pl