PSYCHOLOGA w projekcie pn. „Zadanie w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. „Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem” przy Caritas Archidiecezji Gdańskiej” do udzielania pomocy psychologicznej, w szczególności indywidualnych konsultacji, prowadzenie grupy wsparcia, psychoterapia.

Wymiar czasu pracy Psychologa przy realizacji zadania ocenia się na 100 godz/miesiąc.

 

MIEJSCE PRACY: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot WYMIAR CZASU PRACY: 100 godzin/m-c, umowa cywilno- prawna

 

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: 01.08.2018 r.- 31.12.2018 r.

 

NASZE OCZEKIWANIA:

– kwalifikacje do pracy na stanowisku psychologa: zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września

2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Rozdział 1 par. 2 ust. 1 pkt. 27.

– komunikatywność, zaangażowanie,

– odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, – doskonała organizacja pracy, – wysoka kultura osobista i zdolności interpersonalne, – samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, – umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY M.IN.:

– pracę w aktywnie działającej organizacji,

– elastyczne godziny pracy,

– możliwość rozwoju zawodowego, poszerzanie doświadczenia, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, – możliwość dalszej współpracy w przypadku wolnych wakatów.

 

 Kontakt:

Kontakt:

Prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: mdudek@caritas.pl lub pocztą tradycyjną na adres:Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot z

dopiskiem: „Psycholog” – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”