WYMAGANIA:

1.Wykształcenie

– uprawniające do wykonywania zawodu, dyplom w zawodzie, prawo do wykonywania zawodu,

2. Zakres obowiązków

– pomoc doraźna w stanach zagrożenia życia,

– wykonywanie czynności pielęgniarskich zleconych przez lekarza POZ tzn.: podaż  leków, zmiana opatrunków, pomiar wagi, pomiar glikemii, podaż insuliny, pomiar ciśnienia krwi, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

– czynności związane z pielęgnacją wykonuje opiekun medyczny.

3. Oferujemy

 

a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (cały etat) lub umowę zlecenie

b) pracę jednozmianową (7-19)

c) termin rozpoczęcia: od października 2016

c) możliwość rozwoju własnego

 Kontakt:

CV (zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883)” należy przesłać na adres e-mail: centrumjp2@caritas.pl