Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór na stanowisko:

 

PEDAGOGA w projekcie pn. „Dobry Profil' 2018” do realizacji następujących zadań:

1) prowadzenie zajęć profilaktycznych dla ok. 300 dzieci i młodzieży, którzy przebywają w świetlicach i placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu dziennego prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, których celem jest wzmocnienie postawy asertywnej,

2) prowadzenie zajęć profilaktycznych w 25 przedszkolach na terenie Trójmiasta i okolic przy wykorzystaniu programu profilaktycznego dla najmłodszych uczestników projektu

3) opracowanie programu, w oparciu o który realizowane będą zadania 1),

2) w placówkach.

 

MIEJSCE PRACY: Gdańsk, Sopot, Żukowo i okolice WYMIAR CZASU PRACY:

1) przy realizacji zajęć profilaktycznych w przedszkolach: 25 godziny (1 zajęcia = 1 godz.)

2) przy realizacji zajęć w placówkach prowadzonych przez Caritas: 42 godz. (1 zajęcie = 1 godz.) FORMA UMOWY: umowa cywilno-prawna CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: 16.07.2018 r.- 31.12.2018 r.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

– opracowanie programu i prowadzenie zajęć,

– aktywny udział w rekrutacji przedszkoli, – prowadzenie i dbałość o dokumentację zgodnie z wytycznymi,

– współpraca z koordynatorem projektu w celu jego prawidłowej realizacji, – wsparcie w działaniach informacyjno-promocyjnych projektu.

 

NASZE OCZEKIWANIA:

– kwalifikacje do pracy w przedszkolu (licencjat lub magister, student trzeciego roku pedagogiki początkowej, przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczania zintegrowanego, edukacji elementarnej),

– pozytywne i życzliwe nastawienie do dzieci,

– komunikatywność, zaangażowanie,

– odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, – doskonała organizacja pracy, – wysoka kultura osobista i zdolności interpersonalne, – samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, – umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY M.IN.:

 

– pracę w aktywnie działającej organizacji,

– elastyczne godziny pracy,

– możliwość rozwoju zawodowego, poszerzanie doświadczenia, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, – możliwość dalszej współpracy w przypadku wolnych wakatów.

 Kontakt:

SKŁADANIE OFERT:

 

Prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 13.07.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: mdudek@caritas.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot z

dopiskiem: „Pedagog – Dobry Profil 2018”.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”