Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator dwóch projektów – PO WER Działanie 5.2 oraz RPO WP Poddziałanie 6.1.1 .

 

 

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • zarządzanie projektami,
 • bieżący monitoring projektów (merytoryczny i finansowy), w tym kontrola poziomu realizacji założonych wskaźników;
 • prowadzenie kontroli realizacji budżetów oraz monitorowanie stanu rozliczeń projektów, w tym otrzymanych dotacji;
 • kontakt z Partnerami projektów oraz IP w celu ustalania przebiegu i realizacji projektów;
 • zarządzanie akcją promocyjną projektów;
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacji uczestników;
 • wybór dostawców usług do projektów oraz nadzór nad poprawnością wykonanych usług i/lub dostarczonych towarów;
 • archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektów;
 • diagnoza potrzeb Beneficjentów projektów;
 • programowanie działań projektowych wg potrzeb i metod zarządzania,
 • obsługa Aplikacji głównej Centralnego Systemu Teleinformatycznego.

 

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego;
 • minimum dwuletniego doświadczenia w zarządzaniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych z EFS na stanowisku koordynatora/kierownika;
 • ukończone kursy i szkolenia w temacie realizacji projektów;
 • wiedzy z zakresu funduszy UE, w szczególności wytycznych dotyczących realizacji projektów PO WER/ RPO;
 • bardzo dobrej znajomości MS Office (EXCEL);
 • zdolności analitycznego myślenia;
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej i podległego zespołu;
 • zorientowania na cel i konsekwencji w realizacji zadań.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji projektów partnerskich;
 • doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych, z zakresu aktywizacji zawodowej;
 • znajomość metodologii zarządzania projektami i/lub ukończone studia z tego zakresu.

 

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę/umowę zlecenie;
 • przyjazną atmosferę pracy wspierającą efektywną współpracę i dobrą komunikację;
 • realizację ambitnych projektów i możliwość rozwoju zawodowego;

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia (w kwocie netto).

 

Prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

 Kontakt:

Prosimy osoby zainteresowane o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz ewentualnymi referencjami na adres: gdansk@caritas.pl