Ostatni wtorek należał do naszych mentorów w projekcie „Młodzi liderzy w akcji”. To oni byli odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania dla uczestników projektu. Zależało im, zeby doposażyć ich w konkretne umiejętności przydatne w pracy dziećmi lub seniorami i zdecydowali się na warsztaty artystyczne, a konkretnie na tworzenie butelek dekoracyjnych. Co ciekawe nikt z nich wczęsniej tego nie robił, więc dla wszystkich było to nowe wyzwanie. W spotkaniu poza młodymi liderami i mentorami uczestniczyło również kilku „starszych” wolontariuszy Caritas – co było okazją do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń. Integracji sprzyjały też wspólne gry prowadzone podczas pracy artystycznej.

Projekt „Młodzi liderzy w akcji” realizowany jest we współpracy z Caritas Polska w ramach drugiej edycji Programu współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2017-2018.