W piątek czekając na transporty żywności zebranej w ramach akcji „Tak, Pomagam” wspólnie z uczestnikami projektu „Młodzi liderzy w akcji” (finansowanego ze srodkow Caritas Polska) zrobilismy burzę mózgów na temat dwóch inicjatyw, jakie mamy do przygotowania w nowym roku. „Latające pelikany” – bo taką robocza nazwę mają nasi młdozi liderzy – w przerwach między przyjeżdzającymi transportami, wymyślali co chcieliby wspólnie zrobić w ramach projetku na rzecz dzieci i na rzecz seniorów. Wstępny zarys już jest 🙂