List do Biźniego

Celem akcji pn. List do Bliźniego jest sprawienie radości w święta Bożego Narodzenia osobom samotnym i bezdomnym.

Osoby bezdomne nie mają adresu zamieszkania, nikt do nich nie pisze, nie przysyła listów, kartek z pozdrowieniami z wakacji…  Nikt też nie pisze do osób samotnych. A osoby te tak bardzo czekają na ciepłe słowa, miłe gesty. Postarajmy się dać im w święta wszystko, czego potrzebują. A potrzebują nie tylko rzeczy materialnych, ale i ludzkiej uwagi i słów wsparcia, poczucia, że ktoś o nich myśli. Nie możemy być blisko nich w czasie świąt, ale możemy być z nimi przez list, który w te dni otrzymają i przeczytają.

Zachęcamy do napisania listu (ręcznego napisania!). Niech to będą nie tylko świąteczne życzenia, ale także życzliwe i ciepłe słowa, dzięki którym Bliźni poczuje się lepiej, pojawi się na jego twarzy uśmiech. Chwila radości osoby, której jest ciężko i trudno w codziennym życiu jest pięknym darem, którego nie można kupić. Nasze płynące z serca słowa mogą uczynić ten dzień zupełnie innym niż szara codzienność, której doświadczają.

Chcemy wszystkie Listy do Bliźniego przekazać osobom potrzebującym w dzień Wigilii Bożego Narodzenia, w ten szczególny czas dla nas wszystkich.

Listy można dostarczać do Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej (Gdańsk Wrzeszcz, ulica Jesionowa 6a.)

Wszystkich zapraszamy do napisania Listu do Bliźniego! Im więcej będzie listów, tym więcej będzie uradowanych ludzi!