„Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,
Za dary nieskończone wielbimy Cię.”
 
   W Dzień Matki, 26 czerwca 2016 r., obchodziliśmy uroczystość Bożego Ciała. W naszej placówce obchodzono ją podobnie jak w polskich parafiach. Można powiedzieć, że miały miejsce dwie procesje. Pierwsza na oddziale, druga w parku przed budynkiem. Cieszymy się, że tak wiele osób towarzyszyło nam w tym dniu.