SKRZYDŁA to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.

 

Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.

 

Program SKRZYDŁA daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

 

SKRZYDŁA to program, do którego chcemy zaangażować firmy i osoby indywidualne, które poprzez deklaracje finansowe lub jednorazowe wpłaty, obejmą opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas przez pedagoga szkolnego.

 

Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w nasz Program.

Razem, z potrzeby serca i w hołdzie polskiemu Papieżowi, budujmy cywilizację miłości.

 

więcej: http://gdansk.caritas.pl/programy/6/skrzyda/