Abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański w dniu 16 czerwca 2021 pobłogosławił nową kaplicę pw. Ośmiu Błogosławieństw w ośrodku Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Warzenku.

Kamień węgielny pod budowę kaplicy wmurowany został w dniu 23 października 2019 roku. Ten ośrodek to miejsce, z którego korzysta wiele osób. Są to grupy kolonijne, odbywają się tutaj rekolekcje i konferencje. Mamy nadzieję, że ta kaplica, która powstała w przestrzeni przylegającej do starszej części ośrodka, będzie miejscem modlitwy dla nich – mówi ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Podczas uroczystej Mszy św. abp Wojda poświęcił kaplicę. Przy ołtarzu modlili się również biskupi pomocniczy – Wiesław Szlachetka i Zbigniew Zieliński.

Brakowało tutaj kaplicy, brakowało świątyni. Dlatego chcemy dzisiaj dziękować Bogu za to, że ta świątynia powstała, że to miejsce staje się miejscem ośmiu błogosławieństw, że tutaj będziemy mogli przychodzić i wspólnie budować nasze codzienne życie, nasze chrześcijańskie życie – mówił arcybiskup.