Wystawa miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni. Wyjazd ten miał dwojaki charakter. Po pierwsze mogliśmy skonfrontować się z innymi wizjami i ujęciami tematu bliskości. Zostały zaprezentowane dokonania mieszkańców różnych placówek: Dom Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, czy też Świetlice Socjoterapeutyczne. Po drugie mieliśmy sposobność otworzyć swoje horyzonty na innych ludzi. Zacząć akceptować innych pomimo ich niepełnosprawności. Bo przecież tak samo jak my inni też potrzebują bliskości. Gospodarze Domu przyjęli nas z otwartością i wykazali chęć współpracy.