Jesteśmy już po feriach zimowych, ale przed dwutygodniowym wypoczynkiem, dzieci ze świetlicy Caritas w Tuchomiu omawiały zasady bezpiecznych zabaw zimowych. Pracując w grupach stworzyły kodeks bezpiecznych ferii, w którym wymieniły najważniejsze zasady. Przede wszystkim zwróciły uwagę na bezpieczną zabawę na śniegu, zjazdy na sankach, nartach, łyżwach w dozwolonych miejscach, odpowiedni ubiór zimowy, a także wykazały się dobrą pamięcią w przypomnieniu numerów alarmowych w razie wypadku. Mimo że aura podczas ferii była mało zimowa to warto było przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa. Dodatkowo prezentacja zapisanych zasad była dla dzieci cennym treningiem w wypowiadaniu się na forum grupy. 

 

Działania finansowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Gminę Żukowo w ramach całorocznego projektu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i wsparcia dziennego pod hasłem „Okno na świat”.

 

Tekst i zdjęcia: J. Plichta